Gamla kanoner och bunkrar kan användas till mycket.

Gamla kanoner och bunkrar kan användas till mycket.

Gamla kanoner och bunkrar kan användas till mycket.