Strålkastarställning. Fortfarande med sitt maskeringsnät.

Strålkastarställning. Fortfarande med sitt maskeringsnät.

Strålkastarställning. Fortfarande med sitt maskeringsnät.