Mellersta pjäsen högt däruppe på sin bergknalle. Notera avsaknaden av kollegor på bilden, ett verkligen unikt ögonblick!

Mellersta pjäsen högt däruppe på sin bergknalle. Notera avsaknaden av kollegor på bilden, ett verkligen unikt ögonblick!

Mellersta pjäsen högt däruppe på sin bergknalle. Notera avsaknaden av kollegor på bilden, ett verkligen unikt ögonblick!