Väl underhållen och plomberad 10,5 cm kanon.

Väl underhållen och plomberad 10,5 cm kanon.

Väl underhållen och plomberad 10,5 cm kanon.