Reserkommandoplatsen framför 2.pjäs.

Reserkommandoplatsen framför 2.pjäs.

Reserkommandoplatsen framför 2.pjäs.