Ammunitions- och laddningsvagn med granat och krutladdning. Denna rullades fram till mekanismen och en tryckluftsdriven ansättare förde in, först granaten, sedan krutladdningen i pjäsen. Därefter var det klart för eldgivningen.

Ammunitions- och laddningsvagn med granat och krutladdning. Denna rullades fram till mekanismen och en tryckluftsdriven ansättare förde in, först granaten, sedan krutladdningen i pjäsen. Därefter var det klart för eldgivningen.

Ammunitions- och laddningsvagn med granat och krutladdning. Denna rullades fram till mekanismen och en tryckluftsdriven ansättare förde in, först granaten, sedan krutladdningen i pjäsen. Därefter var det klart för eldgivningen.