Överhängande splitterskydd, även kallat Todts panna. En typisk detalj på tyska kustförsvarsbunkrar.

Överhängande splitterskydd, även kallat Todts panna. En typisk detalj på tyska kustförsvarsbunkrar.

Överhängande splitterskydd, även kallat Todts panna. En typisk detalj på tyska kustförsvarsbunkrar.