På väg med färjan från Flakk tvärs över Trondheimsfjorden.

På väg med färjan från Flakk tvärs över Trondheimsfjorden.

På väg med färjan från Flakk tvärs över Trondheimsfjorden.