Guidens skiss över tornets uppbyggnad. För att göra det enkelt så har man tagit hela tornet med ”stälken” från slagskeppet och placerat det i berget.

Guidens skiss över tornets uppbyggnad. För att göra det enkelt så har man tagit hela tornet med "stälken" från slagskeppet och placerat det i berget.

Guidens skiss över tornets uppbyggnad. För att göra det enkelt så har man tagit hela tornet med ”stälken” från slagskeppet och placerat det i berget.