Flygbasen med plan på marken och i luften, sett från Löberen.

Flygbasen med plan på marken och i luften, sett från Löberen.

Flygbasen med plan på marken och i luften, sett från Löberen.