Här fanns allt, när det var öppet!

Här fanns allt, när det var öppet!

Här fanns allt, när det var öppet!