I väntan på att alla skall ”försvinna” ur motivet!

I väntan på att alla skall "försvinna" ur motivet!

I väntan på att alla skall ”försvinna” ur motivet!