Splitterskyddsplåtarna får sin förklaring. Här syns också dörren in till tornutrymmet.

Splitterskyddsplåtarna får sin förklaring. Här syns också dörren in till tornutrymmet.

Splitterskyddsplåtarna får sin förklaring. Här syns också dörren in till tornutrymmet.