malware scanner Granatens vikt kunde variera, därför noterades vikten på granaten. Här pansarspränggranater. – Fort & Bunker

Granatens vikt kunde variera, därför noterades vikten på granaten. Här pansarspränggranater.

Granatens vikt kunde variera, därför noterades vikten på granaten. Här pansarspränggranater.

Granatens vikt kunde variera, därför noterades vikten på granaten. Här pansarspränggranater.