Laddningarna med krut i sina speciella behållare. I bakgrunden syns slussöppninganra ut till pjäsbrunnen.

Laddningarna med krut i sina speciella behållare. I bakgrunden syns slussöppninganra ut till pjäsbrunnen.

Laddningarna med krut i sina speciella behållare. I bakgrunden syns slussöppninganra ut till pjäsbrunnen.