40,6 cm pjästorn med pjäsen i maximal elevering. Bilden hämtad från nätet.

40,6 cm pjästorn med pjäsen i maximal elevering. Bilden hämtad från nätet.

40,6 cm pjästorn med pjäsen i maximal elevering. Bilden hämtad från nätet.