Där är pjäs 1 och det måste vara 2:an………

Där är pjäs 1 och det måste vara 2:an.........

Där är pjäs 1 och det måste vara 2:an………