Ingången, eller rättare sagt delar av stötvågsgången, till splatsen.

Ingången, eller rättare sagt delar av stötvågsgången, till splatsen.

Ingången, eller rättare sagt delar av stötvågsgången, till splatsen.