Pjäsplats med allväderskydd och maskering.

Pjäsplats med allväderskydd och maskering.

Pjäsplats med allväderskydd och maskering.