Spartansk, men ändå ändamålsenligt.

Spartansk, men ändå ändamålsenligt.

Spartansk, men ändå ändamålsenligt.