Maskering eller dekoration. Nödutgången som idag ligger mitt i lekplatsen.

Maskering eller dekoration. Nödutgången som idag ligger mitt i lekplatsen.

Maskering eller dekoration. Nödutgången som idag ligger mitt i lekplatsen.