Det var ganska glest på läktarna…

Det var ganska glest på läktarna...

Det var ganska glest på läktarna…