Uppvärmning av spis inför det stora koket!

Uppvärmning av spis inför det stora koket!

Uppvärmning av spis inför det stora koket!