Underjordens härskare. Ofta finner man dem i betydligt större antal.

Underjordens härskare. Ofta finner man dem i betydligt större antal.

Underjordens härskare. Ofta finner man dem i betydligt större antal.