Kallte Platte. Räckte inte bara som förrätt!

Kallte Platte. Räckte inte bara som förrätt!

Kallte Platte. Räckte inte bara som förrätt!