Den enda delen av tunnlarna som fått betongväggar!

Den enda delen av tunnlarna som fått betongväggar!

Den enda delen av tunnlarna som fått betongväggar!