Förberedelserna pågick längt in på sena kvällen. Här försöker kollegerna handgripligen få radiokontakt med koket!

Förberedelserna pågick längt in på sena kvällen. Här försöker kollegerna handgripligen få radiokontakt med koket!

Förberedelserna pågick längt in på sena kvällen. Här försöker kollegerna handgripligen få radiokontakt med koket!