Några av de 17 ringarna väntar på lastning.

Några av de 17 ringarna väntar på lastning.

Några av de 17 ringarna väntar på lastning.