Den inte alltför imponerande ingångsbyggnaden.

Den inte alltför imponerande ingångsbyggnaden.

Den inte alltför imponerande ingångsbyggnaden.