Gatustrider i Stockholm under en övning 1944 (foto:Krigsarkivet)

Gatustrider i Stockholm under en övning 1944 (foto:Krigsarkivet)

Gatustrider i Stockholm under en övning 1944 (foto:Krigsarkivet)