Nog skulle det komma meddelande allt! (foto: Lars Dahlbom)

Nog skulle det komma meddelande allt! (foto: Lars Dahlbom)

Nog skulle det komma meddelande allt! (foto: Lars Dahlbom)