Övning med tornkärror med torn m/42, 7,5 cm kanon.

Övning med tornkärror med torn m/42, 7,5 cm kanon.

Övning med tornkärror med torn m/42, 7,5 cm kanon.