Falken_7

Tornfalk med dagens frukost i näbben. Då bor man verkligen i naturen.