Abonnemang på tidningen FORT & BUNKER

Abonnemanget kostar 330:- / år. Faktura, med 20 dagars betalningstid medföljer leveransen av din första tidning (som är det senaste utgivna numret). Därefter följer fyra utgåvor med ungefär 3 månaders mellanrum. Totalt får du fem tidningar. Ny faktura för fortsatt abonnemang skickas med epost i anslutning till den sista tidningen i din betalningsperiod, om du inte sagt upp ditt abonnemang.

FORT & BUNKER förbehåller sig rätten att godkänna beställningen. Priserna gäller endast inom Sverige. All kundinformation som namn- och adressuppgifter mm behandla med modern informationsteknik och lagras hos FORT & BUNKER.

Aktuellt nummer