Abonnera på Fort & Bunker
Slutsåld!

ADOLFKANONERNA (Slutsåld)

Kategori:

Beskrivning

Detta häfte berättar om historien bakom pjäserna som fick namnet Adolfkanonerna och kustartilleribatterierna i Hitlers Atlantvall, där dessa grova pjäser belv placerade. Här berättas om bakgrunden till kanonernas tillkomst och den tyska upprustningen. Speciellt beskrivs uppbyggnaden av den tyska Kriegsmarine (Krigsmarinen) samt utveckling, byggnation och användandet av Adolfkanonerna. Den tyska utbyggnaden av kustartilleriet i Norge, med speciellt tyngdpunkt på batterierna med dessa kanoner i Steigen (batteri Dietl) och Harstad (batteri Trondenes).

Men även batterierna i Polen och Frankrike är omtalade där pjäserna flyttades från Polen till Frankrike (Sangatte) varifrån den engelska kusten kunde beskjutas.

I ett särskilt kapitel behandlas också de ryska krigsfångarna som användes som slavarbetare vid byggandet av de norska batterierna.

Häftet är på 64 sidor och i formatet 21 x 21 cm. Ett sextiotal bilder, både från krigsåren och förhållandena idag, illustrerar boken.

Obs boken är på norska, men är mycket lätt att förstå.

Boken är slutsåld