Slutsåld!

Blekinge, det hemliga landskapet. Andra delen (SLUTSÅLD!)

Kategori:

Beskrivning

Runt om oss finns det, det som vi valt att kalla ”det hemliga landskapet”. Här och var finner betraktaren det som en gång i tiden var det mest sekretessbelagda som fanns. Vid infarten till vissa områden förkunnade stora skyltar att man körde in på det som kallades Militärt skyddsområde. Så var det t ex förbjudet för utlänningar att vistas inom vissa delar av den svenska skärgården. Något som märktes alldeles speciellt i Blekinge och havsbandets skärgårdsöar.

Utvecklingen har hunnit ikapp hemligheterna. Det är numera svårt, för att inte säga omöjligt att helt dölja och skydda de gamla militära installationerna. Satellitövervakning och moderna spaningsmetoder har tillsammans med s.k. smarta vapen fått de förut så ”ointagliga” anläggningarna att bli omoderna och i vissa fall oanvändbara. Den gamla tidens anläggningar byggde på skydd mot en fiende som kom med bombflyg, artilleri och markförband.  Den hemliga placeringen och ett väl tilltaget närskydd gav anläggningarna ett bra skydd, enligt den tidens regler.

När nu försvaret ändrar inriktning, de stora invasionshoten mot våra kuster försvinner och hoten kommer från andra håll och på andra vägar, blir antalet ”övergivna” anläggningar och installationer allt fler. Anläggningarna är, eller var, ofta av stor omfattning med egen försörjning och därmed mycket dyrbara att hålla igång, efter att ett verkligt behov upphört. Men de flesta ligger fortfarande där, en del fortfarande på sparlåga, andra helt övergivna och mer eller mindre plomberade.

Blekinge gör verkligen skäl för benämningen ”det hemliga landskapet”. Här är det inte långt mellan befästningsanläggningar av alla de slag. Tidigare mer eller mindre hemliga. I vissa fall fortfarande hemliga, och i bruk. Överallt går det att finna lämningar, ofta i stadier av förfall, efter olika typer av militära installationer. Böckerna tar dig med på en spännande utflykt i Blekinge. Ut på avlägsna öar, djupt i skogarna och ner under jorden. Följ med till anläggningar som för bara några år sedan var ytterst hemliga och kringgärdade med högsta sekretess.

FAKTA

BLEKINGE – Det hemliga landskapet, del 2 / SLUTSÅLD!