Abonnera på Fort & Bunker

Nr 72 1/2019

95kr

Kategori:

Beskrivning

UTKOMMER OMKRING DEN 25 FEBRUARI! 

Innehåller bland annat:

Del 2 av Svein-Wiger Olsens resereportage från Schweiz.

Besök på ett ”okänt” museum.

Oscarsvärn, en av våra mindre kända befästningar.

Skånelinjen – en närbild!

Varför tar böckerna slut,

och som vanligt mycket annat