Nr 77 2020

95kr

Kategori:

Beskrivning

Ur innehållet:

TAGGTRÅDSKUST – en ny unik bok från förlaget FORT & BUNKER. Läs om den unika befästningslinjen Skånelinjen.

Spansk kustartilleri blir museum

Flakturm – betong i Hamburg

Skyddsobjekt och Genévekonventionen!

Landskapsförsvar! Kalixlinjen!

Alko och Molotov!

Bunkeranatomi

Skånelinjens skyddsrum

Utkommer vecka 22 2020