Nummer 85 2022 Nr 1/2022

95kr

Bläddra i tidningen
Kategori:

Beskrivning

Nummer 85 utkommer omkring 25 maj och har bl a följande innehåll:

Jättarna, nu de stora pjäsbunkrarna
Bunkerdödaren
Den ”kompletta” listan över svenska militärmuseer och utställningar
Fortifikationsskolan
Batteri Trelleborg (Batt TE)
Stadsvärnet H 58 (Helsingborg
och naturligtvis en hel del annat spännande att läsa om.