Leif Högberg

Till minnet av Leif Högberg

Leif Högberg, grundare av Fort & Bunker, har tyvärr lämnat oss efter en tids sjukdom. Leif startade förlaget 1998 och har sedan dess givit ut flera böcker och tidskrifter om militärhistoria. Hans entusiasm och kunskap inom ämnet har även resulterat i nästan trehundra webb-artiklar som publicerats här på bunker.nu. Dessa artiklar kommer finnas kvar till hans minne.