Om oss

FORT & BUNKER är det lilla förlaget som började sin verksamhet redan 1998. Inriktningen var militärhistoria under modernare tid (1870 – ) och med tyngdpunkten på fortifikation och moderna befästningar. Under 1999 startade även tidningen FORT & BUNKER som utkommer med fyra nummer år. Tidningen ger tips och intressant läsning om militärhistoria, inte bara i Sverige utan över i stort sett hela Europa. Men naturligtvis blir de nordiska länderna mest avhandlade. Bakom förlaget står militärhistorikern Leif Högberg som också ligger bakom de flesta av förlagets böcker. Dock har förlaget gett ut andras arbeten, eller samarbetat med andra författare. Flera av förlagets böcker har rönt stor uppmärksamhet som t ex boken MUSKÖ – En örlogsbas i berget. Boken skrevs under tiden som örlogsbasen var under avveckling och gav en spännande bild av Sveriges kanske mest mytomspunna plats. Uppmärksammad blev också den första militärhistoriska guideboken MILITÄRA UTFLYKTER som skrevs tillsammans med Jan-Erik Ohlsson. Den blev inte bara en stor säljsuccé utan nominerades också till Årets bästa historiska bok, boken kom på andra plats.

Förläggarens stora intresse för mat och matlagning ledde till boken SNUSKBURKEN. En bok som fick Svenska Måltidsakademins pris 2013 i avdelningen  Historisk måltidslitteratur med motiveringen: ” En undanskymd men väsentlig del av det militära livet får sin historia skriven med snuskburken i centrum, matkärlet som sett likadant ut i mer än 100 år. Det rikliga bildmaterialet roar även alla som inte gjort lumpen och upplevt fältövningarnas burkburna matpauser”.

Leif Högberg föreläser också om Skånelinjen i synnerhet och annan fortifikation. Kontakta oss på info@bunker.nu

Ibland kan du också träffa på Leif Högberg som "bunkerguide" hos Beredskapsmuseet i Djuramossa.