Ksp II, kulsprutevärn II (typ II)

Ksp II-värnet var det största av de svenska typvärnen. Med sina fyra embrassyrer, två i vardera riktning, var det meningen att värnet skulle täcka stora ytor av strandlinjen. Ksp II kom bara att uppföras under den första byggnadsperioden, längs den skånska sydkusten. Av de totalt 284 värn som uppfördes, i den första byggnadsetappen på sydkusten, var endast 30 av Ksp II-typ. Bristen på vapen gjorde att modellen slopades i efterföljande utbyggnader. Värnet är enkelt i sin uppbyggnad, och består i grunden av två Ksp I-värn som placeras med ryggen mot varandra (enkelt beskrivet). Inuti värnet finns två separat stridsutrymmen, med observationshuven placerad i den separata ingångsdelen. På grund av sin storlek, och uppdelningen i två utrymmen, har värnet två uppvärmningsplatser (kaminer)

Kulsprutevärn II, Ksp II (grafik: Lars Dahlbom)