Ksp IV, kulsprutevärn IV (typ 4)

Kulsprutevärnet 1516 i nordvästra Skåne av typen Ksp IV.

3D-skiss över Ksp IV med raka kanter (nyare utförandet) Grafik: Lars Dahlbom

Kulsprutevärnet IV är det mest förekommande värnet inom det svenska befästningssystemet. Värnet har tre vapenplatser för kulsprutor, med tre skjutriktningar. Två i huvudstridsriktningen, och en i sekundärriktningen.