Observationsvärn, Obs-värn, O-värn

Observationsvärn med rundad front. (Grafik: Lars Dahlbom)

Observationsvärn på den Skånska sydkusten.