Pv-värn II, Pansarvärnskanonvärn II (typ 2)

Paansarvärnskanonvärn, typ 2. (grafik: Lars Dahlbom)