malware scanner Gotland – Fort & Bunker

Gotland

Kulsprutevärn vid Nyhamn. (foto: Jan Erik Ohlsson)

Kallas ibland för hangarfartyget Gotland. Fick ett kraftigt utbyggt försvar under andra världskriget. Även ett ganska väl utbyggt kustartilleriförsvar fanns på ön. Åter aktuell genom den nu pågående förstärkningen och upprustningen av det gotländska försvaret.

Mer om Gotland försvar genom tiderna (och allt annat försvarsrelaterat) finner du på denna länk: http://gotlandsforsvarshistoria.se