Skåne

Ett av Skånelinjens många värn från andra världskriget.

Försvarsanläggningarna i Skåne som är mest ”iögonfallande” är nog de många lämningarna av försvarslinjen Skånelinjen, eller Per-Albinlinjen som en del vill kalla den. Längst kustlinjen, från Båstad på den västra sidan av Skåne, till Vieryd, strax väster om Ronneby, i Blekinge, (ja, det är rätt Skånelinjen fortsatte in i Blekinge) finns de gamla bunkrarna till beskådande. De flesta är idag plomberade, men ligger kvar som stora ihåliga stenar. Några platser längst kusten är kanske mer spännande än andra på grund av koncentrationen av bunkrar.
Här några tips för dig som vill göra en liten ”egen” bunkertur:
Hanöbukten, mellan Yngsjö och vidare ner mot Simrishamn. Bitvis ligger  bunkrarna tätt här och man får en bra bild över hur det skulle fungera.
Ystad Sandskog, välbevarade bunkrar dock alla i plomberat skick och i de flesta fall med borttagen observationshuv.
Smygehuk, ytterligare en sträckning med tätt mellan bunkrarna. Mellan hamnen och fyren finns en grupp värn som kan vara intressanta att besöka.
Falsterbokanalen, en av de platser i Skåne där värnlinjen är som bäst bevarad. Här finns kulsprutevärn, stridsvagnshinder, skyddsrum och andra lämningar från beredskapstiden.
Domsten – Viken, ett antal värn varav några fortfarande ”är i bruk”. Det är de värn som under säsong visas av Beredskapsmuseet i Djuramossa, se deras hemsida
I Viken finns också ett av de få moderniserade värnen från kalla kriget som utrustades med stridsvagnstorn från stridsvagn m/42.

Värn 740 i Viken. Ett andra världskrigets kulsprutevärn som bestyckades med ett stridsvagnstorn under det kalla kriget.