malware scanner Uppland – Fort & Bunker

Uppland

Bild från Söderarms hemsida.

Skärgården i Uppland innehåller ett stort antal lämningar efter det svenska kustartilleriförsvaret från andra världskriget och det kalla kriget. Upptäcksfärder i området kräver tillgång till båt om du vill göra det ordentligt. Men det finns organiserade utflykter att ansluta sig till. Ett sådant ställe är Söderarm, nästan längst ut i havsbandet. Söderarm är egentligen namnet på fyrplatsen. Själva ön, som heter Torskär, är i storlek c:a 430 m i nord-sydlig riktning och c:a 240 m i väst-östlig riktning. Ön består till största delen av klippor och hällar. Det är en karg skärgårdsnatur i det yttersta havsbandet. Militären har funnits på ön sedan andra världskriget och är än i dag militär. Söderarm AB disponerar i dag samtliga hus och ön ägs av staten via Fortifikationsverket.

På ön har funnits en pjäsplats för ett 12/70 batteri, d v s det senaste av de svenska KA-anläggningarna. Du kan också delta i ett speciellt arrangemang om ni är minst 10 personer. Torskär/Söderarm har en lång militär historia. Det har också många av öarna i Söderarms skärgård. Där hittar man idag rester av militära anläggningar. Du åker Stridsbåt 90 kör dig runt mellan dessa i två dagar. Medföljande guide berättar den spännande militära historien om dessa.

Läs mer på http://www.soderarm.com