10. Kontrakt 5 a, Klagshamn

Vid det lilla fiskeläget Klagshamn, söder om Malmö uppfördes i all hast 3 värn av AB Tekniska Byggnadsbyrån under september 1939. Ett kanonvärn (#309) i själva hamnen vars pjäs täckte hamninloppet. Två kulsprutevärn (#409, 410) placerades på ”utsidorna” av kanonvärnet som en del i närförsvaret. Dessa tre värn var de enda som byggdes längs Öresundskusten under 1939. Värnen kom senare att kompletteras och hela Klagshamnsområdet blev kraftigt befäst.

Kanonvärn 409 i Klagshamns hamn. Hela området blev kraftigt befäst under andra världskriget.

Kanonvärn 409 i Klagshamns hamn. Hela området blev kraftigt befäst under andra världskriget.