11. (kontakt 6) 3 b, Sandhammaren – Hammarsbackar (Kåseberga)

En etapp som till stora delar ligger inom samma sträckning som en tidigare etappen som utfördes av militära förband från Ing 2. Just detta att olika byggetapper överlappade, eller kompletterade, varandra var väldigt vanligt under byggande av den skånska befästningslinjen. Det var också detta som gjorde att ett så stort antal civila entreprenörer var verksamma under byggnadstiden. Entreprenör på denna sträckning var AB Skånska Cementgjuteriet, med sitt säte i Malmö, och byggtiden var under oktober till december 1939. Totalt byggdes endast 17 värn. Värnen fanns inom nummerserien 1-121 och byggdes inom sträckan Kabusa skjutfält (#121) vid Hammars backar, och fram till Löderups strandbad (#106)

Erosionen vållade stroa problem vid de gamla värnen. Här det Ksp-värn nr 1 som "flutit" ut en bit i vattnet.

Erosionen vållade stora problem vid de gamla värnen. Här det Ksp-värn nr 1 som ”flutit” ut en bit i vattnet.

Erosionen gjorde att värnets mantel "lossnade" och värnet blev till fara för de badande. Till slut sprängdes värnet.

Erosionen gjorde att värnets mantel ”lossnade” och värnet blev till fara för de badande. Till slut sprängdes värnet.